Jobs

U zoekt werk in de sector van de biologische landbouw en voedingsindustrie en wenst uw beroepsleven zin te geven ? Certisys werft regelmatig controleurs aan. Stuur ons jouw CV.

 • Controle-dienst

  Controleur voor de regio Brussel + Noordoosten van Brussel (Vl. Regio)

  UW FUNCTIE
  U maakt deel uit van een team van een twintigtal controleurs.  Uw taak bestaat er hoofdzakelijk in verschillende types controles uit te voeren bij de BIO marktdeelnemers om na te gaan of hun activiteiten conform zijn met de geldende regelgeving.  U voert uw missie voornamelijk uit op het terrein in uw streek overwegend bij verwerkers, verdelers, invoerders en verkooppunten. U staat borg voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het eerste Bio controleorgaan in België.

  Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :
  •    Het voorbereiden en het uitvoeren van documentaire controles en controles op het terrein
  •    Staalnames
  •    Het opstellen van controlerapporten en de opvolging hiervan
  •    Actieve deelname aan de constante verbetering van de controlemethodes
  •    Het uitbouwen van langdurige relaties met de marktdeelnemers in uw regio dankzij uw beschikbaarheid, uw expertise en uw luisterbereidheid
  •    U geeft infosessies en neemt deel aan vergaderingen van de sector in naam van Certisys.

  UW PROFIEL
  •    U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)
  •    U spreekt vloeiend Frans en Nederlands.   Kennis van het Engels is een pluspunt.
  •    U werkt graag met objectieven en beheert uw tijd op een autonome manier
  •    U bent vertrouwd met de regelgeving inzake de biologische landbouw en het landbouwmilieu.
  •    U bent een vrouw / een man die graag op het terrein werkt en gemakkelijk contacten legt
  •    U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak
  •    U bezit een rijbewijs B en bent bereid vaak op de baan te zijn

  WIJ BIEDEN U
  •    Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding
  •    Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding.
  •    Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen

  CONTACT
  Bent u geïnteresseerd ?  Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar hr@certisys.eu

 • Kwaliteitsdienst

   KWALITEITSVERANTWOORDELIJKE

  UW FUNCTIE
  Als lid van het directieteam van het 1e BIO-controleorgaan in België, neemt u actief deel aan de strategische en operationele leiding van de onderneming. U bent verantwoordelijk voor een dynamische dienst, samengesteld uit 3 personen, met als missie een streng kwaliteitsmanagement te garanderen conform de accreditatienormen.

  Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor:
  •    De coordinatie van het werk van de teamleden en u zorgt voor hun ontwikkeling en prestaties;
  •    Het opstellen en naleving van de procedures die de integriteit en onafhankelijkheid van Certisys in zijn controle- en certificatieopdrachten garanderen;
  •    De behering van de accreditaties voor de ISO 17065 en ISO 17020 normen: creatie/update van kwaliteitsnormen, coördinatie van interne en externe audits, opvolging van correctieve acties, enz.;
  •    Het eerste aanspreekpunt met de bevoegde nationale en internationale autoriteiten voor het beheer van onze erkenningen;
  •    De samenwerking met privé labels (Ecogarantie, ...);
  •    Ervoor zorgen dat alle medewerkers de vereisten vaneen kwaliteitssysteem begrijpen, waaronder het onderhouden van de Kwaliteitshandboek en de Handleiding van de Controleur;
  •    De  betrokkenheid van Certisys in de BIO-sector , met name  door het onderhouden van goede relaties met andere controleorganen en door drie keer per jaar vergaderingen van Het Raad van Advies organiseren.

  UW PROFIEL
  •    U heeft een bachelordiploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)
  •    U heeft een opleiding in het beheer van kwaliteit en ISO 17020 & 17065 normen zijn u niet onbekend;
  •    U beschikt over een basiskennis van de normen 834/2007 en 889/2008;
  •    U spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels;
  •    U bent vertrouwd met het landbouwmilieu;
  •    U wordt gewaardeerd voor uw integriteit en uw grondige en nauwkeurige aanpak
  •    U bent empathisch, u heeft verantwoordelijkheidsgevoel en u weet hoe een team te leiden.


  WIJ BIEDEN U
  •    Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding
  •    Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding.
  •    Talrijke continue opleidingen
  •    Een sectorgeoriënteerde vergoeding + auto-/brandstofkaart


  CONTACT
  Geïnteresseerd?  Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar hr@certisys.eu, ter attentie van Sophie Denis.

 • Support dienst

  /
 • Certificatie dienst

  Certificateur biologische landbouw en verwerking

  UW FUNCTIE
  Binnen een team van vijf personen in Bolinne (Eghezée) en op basis van een kwaliteitssysteem (ISO 17065) wordt u verantwoordelijk voor het beheer van dossiers in verband met de certificatie van bedrijven die biologische producten verkopen voornamelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
  Concreet gezien bent u verantwoordelijk voor :
  •    U neemt beslissingen omtrent de continuïteit van de bio certificatie: Op basis van een goede kennis van de regelgeving identificeert u de ernst van de niet-conformiteiten, evalueert u de corrigerende maatregelen, neemt u beslissingen en legt u deze vast in een database.
  •    U stelt brieven naar Franstalige en Nederlandstalige klanten op om de certificatiebeslissingen toe te lichten.;
  •    U zorgt ervoor dat de doorstroming van informatie optimaal is om de expertise van het bedrijf en van de afdeling te ontwikkelen en onderhouden;
  •    U checkt certificaataanvragen voor de invoer van biologische producten in de EU (Traces);
  •    U ontwikkelt voorstellen met betrekking tot afwijkingen van de productievoorschriften;
  •    Samen met de verantwoordelijke neemt u deel aan technische vergaderingen met de klanten/partners.

  UW PROFIEL
  •    U heeft een MASTER diploma in een wetenschappelijke richting (Landbouwkunde, Milieubeheer, Landbouwtechnische wetenschappen en landbouwbeheer, biochemie, biotechnologie, enz.)
  •    U beheerst Frans en Nederlands. Engels is een troef.  
  •    U bent vertrouwd met het landbouwmilieu
  •    U bent kenner van of bereid kenner te worden van de regelgeving inzake de biologische landbouw en het landbouwmilieu.
  •    U bent een dynamisch, nauwgezet en kritisch persoon die zowel flexibel als zelfstandig kan werken.
  •    U heeft affiniteit met werken in een kwaliteitssysteem en informatieverwerking
  •    U kunt overleggen in groep en houdt van afwisseling en verandering/ontwikkeling.
  •    U bent goed in omgaan met problemen en vragen allerhande, kan en durft prioriteiten te stellen en handelt oplossingsgericht,
  •    U kan overweg met wetteksten en projectmatige aanpak.
  •    U heeft een positief beeld over controle

   WIJ BIEDEN U
  •    Een voltijdscontract met onmiddellijke indiensttreding
  •    Een gevarieerde job met uitdagingen en verantwoordelijkheden in een boeiende sector voor een dynamisch bedrijf in volle uitbreiding.
  •    Een degelijke theoretische en praktische opleiding over de BIO regelgeving en de BIO controlemethodes met talrijke continue opleidingen

  CONTACT
  Bent u geïnteresseerd ?  Stuur uw CV en sollicitatiebrief naar Sophie Denis, hr@certisys.eu

 • Wenst u een stage bij Certisys te lopen?

  Certisys aanvaardt stageaanvragen die aan de volgende voorwaarden voldoen :
  - het project moet duidelijk omschreven zijn en betrekking hebben op de biologische landbouw,
  _ voor een duur van min 3 maanden,
  - de stage moet in het kader van een overeenkomst met de school gebeuren,
  - de aanvraag moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief gericht aan hr@certisys.eu